Barneparkering

Vi har gratis og betjent barneparkering for barn av våre medlemmer nesten hver dag! Barn fom 6 uker er velkommen til å leke, lese, tegne eller se på film med våre flinke barnepassere. 

 

Bemanningstider i barneparken:

Mandag kl 09.00 – 12.00
Tirsdag kl 16.45 – 19.15
Onsdag kl 09.00 – 12.00 + 16.45 – 18.45
Torsdag kl 16.45 – 18.45
Lørdag kl 09.30 – 11.00


Benyttes barneparken utover gjeldende åpningstider, er det på foresattes ansvar. God trening