Årlig administrasjonsgebyr


Vi minner om det årlige administrasjonsgebyret på kr 250 som trekkes 25. mars. Er du inne i ditt første treningsår ved Nr1 Fitness vil ikke dette trekket gå, da du har betalt for dette ved innmelding.

Om dere har spørsmål vedrørende administrasjonsgebyret, vennligst ta kontakt med daglig leder ved ditt treningssenter.