Fysisk aktivitet og psykisk helse

Fysisk aktivitet og psykisk helse

Det er en sterk kobling mellom fysisk aktivitet og psykisk helse. Man bruker blant annet trening som behandlingsmetode for enkelte former for psykiske lidelser, med dokumentert god effekt. Med regelmessig fysisk aktivitet i hverdagen får du blant annet mer energi, bedre humør og bedre søvn, og stressnivået reduseres. Det gir rett og slett bedre livskvalitet.

Fysisk aktivitet øker livskvaliteten

Regelmessig fysisk aktivitet er anbefalt for absolutt alle, uansett livssituasjon eller alder. Helsedirektoratet anbefaler minst 150 minutter med moderat fysisk aktivitet i løpet av en uke, eller 75 minutter med høy intensitet, eller en kombinasjon av de to. Det står også i Helsedirektoratets anbefaling at øvelser som gir økt styrke i store muskelgrupper bør gjennomføres minst to ganger i uken. (1) Det er ikke uten grunn at disse anbefalingene foreligger. Fysisk aktivitet er et svært viktig helsefremmende grep for hele befolkningen.

Helsedirektoratet lister en hel rekke effekter av fysisk aktivitet, hvor mange av dem er sterkt knyttet til psykisk helse. Fysisk aktivitet kan blant annet bedre humør, gi mer energi og overskudd, redusere stress, være en kilde til glede og positiv mestring, gi bedre selvbilde og selvtillit, gi sosialt fellesskap, gi bedre søvn, og gi mindre angst og depresjon. (2) Mange av disse positive effektene gir utslag på vår psykiske helse. Man trenger ikke å trene for å bli veldig mye sterkere, kjappere eller slankere – man bør trene for å øke livskvaliteten.

Fysisk aktivitet og psykisk helse

Fysisk aktivitet og psykisk helse – har det en effekt?

Trening og fysisk aktivitet blir brukt som en behandlingsmetode for enkelte former for psykiske lidelser. (2)(3) Det er bevist at trening både kan gi en umiddelbar positiv effekt for vår psykiske helse underveis i aktiviteten, og en god effekt over tid. Man bruker fysisk aktivitet i kombinasjon med andre behandlingsformer i mange tilfeller. Det er blant annet godt dokumentert at fysisk aktivitet både kan redusere angst og depresjon. Ifølge Helsenorge.no kan trening og fysisk aktivitet fungere like godt mot depresjon som medikamentell behandling med antidepressiva. (2) Ved å holde kroppen i aktivitet opprettholder og forbedrer vi vår psykiske helse og velvære. (3)

En av de viktigste grunnene til at fysisk aktivitet fungerer mot depresjon og angst, er at trening fører til kjemiske endringer i hjernen som påvirker humøret vårt. En annen grunn er at atferden endrer seg ved fysisk aktivitet. Trening kan gi bedre selvtillit og selvkontroll, og gjerne også sosialt samvær som er positivt for helsen. (4) Man kan også bruke trening som et forebyggende tiltak mot psykiske lidelser som depresjon. (3)

Hverdagsglede

Det er med andre ord mange grunner til å holde deg fysisk aktiv, uansett hvordan din psykiske helse er i dag. På samme måte som at trening er et grep for å jobbe med vår fysiske helse over tid og som krever en innsats uansett hvor god form vi er i, er god psykisk helse noe vi hele tiden må jobbe for. Men det er ikke nødvendigvis så mye som skal til for å øke livskvaliteten og bedre din psykiske helse. Å være aktiv er ett av grepene du kan ta, men du kan i tillegg bruke tid på andre mennesker rundt deg, lære nye ting, være oppmerksom på omverdenen og gi til andre og deg selv. Dette er hverdagsglede som gir økt livskvalitet, og som i tillegg virker svært positivt på din psykiske helse. (4)

Ønsker du å komme i gang med treningen?

Hos Nr1 Fitness har vi gode muligheter for å hjelpe deg i gang med treningen din. Du får blant annet inkludert oppstartstime og oppfølgingstime med personlig trener dersom du blir medlem av ett av våre Fullskala-sentre. Der får du hjelp til å komme i gang, og våre personlige trenere har god erfaring med fysisk aktivitet og psykisk helse. Finn ditt nærmeste treningssenter og meld deg inn i dag!