Fysisk for psykisk

Fysisk for psykisk

Den 10. oktober er det Verdensdagen for psykisk helse 2021. Årets tema er livet under og etter pandemien, og vi oppfordres til å være oppmerksom, være til stede og følge opp. Vi må ta vare på de vi har rundt oss! Hos Nr1 Fitness markerer vi denne dagen på flere av våre treningssentre. Vi ønsker å ha mer åpenhet om psykisk helse og få frem hvordan fysisk aktivitet og sosial tilhørighet kan være gode virkemidler for den psykiske helsen din.

Verdensdagen for psykisk helse

Målet til Verdensdagen for psykisk helse er å sette psykisk helse på agendaen. Ved å oppfordre både bedrifter og enkeltpersoner til å markere denne dagen, 10. oktober 2021, bidrar Verdensdagen til å åpne opp en dialog og starte noen tankeprosesser som kan føre til varig endring i folks syn på psykisk helse. Verdensdagen.no lister opp følgende fem grunner til å markere dagen (1):

  • Det blir lettere å dele tanker med andre, og å gi og få støtte
  • Mindre tabu og skam rundt psykiske utfordringer
  • Du er med på å skape et mer inkluderende nærmiljø
  • Et rausere samfunn gir bedre psykisk folkehelse
  • Du styrker din egen psykiske helse

Årets tema om livet under og etter pandemien er viktig. Mange har slitt med at møteplasser har blitt tatt bort fra dem og at man har vært isolert i lengre perioder. I tillegg har nok de aller fleste kjent på en usikkerhet denne perioden; usikkerhet for fremtiden, for jobben, for den nye hverdagen. Det viser seg at de mest sårbare i samfunnet vårt har fått størst belastning av pandemien. Her må vi, både som enkeltpersoner og som bedrifter, bidra til å støtte opp de som har hatt det verst denne perioden (1).

Se den flotte og inspirerende filmen som Verdensdagen for psykisk helse har laget til markeringen!

Fysisk for psykisk

Treningssentrene er en viktig sosial arena. Under periodene med korona-nedstenging var dette noe mange kjente litt ekstra på. På flere av sentrene våre ble det trukket frem at særlig eldre synes det var utfordrende å miste tilgang til treningssenteret. For mange eldre er trening ett av få faste møtepunkter med andre og flere merket fort at den fysiske formen ble dårligere etter kort tid. Eldre er en spesielt sårbar gruppe som vi ønsker å ta godt vare på.

Vi har tidligere skrevet et blogginnlegg om fysisk aktivitet og psykisk helse. Trening brukes både til forebygging og behandling av psykiske plager. Det er helt normalt å slite psykisk i perioder, og det vil gagne de aller fleste å drive med fysisk aktivitet noen ganger i uken. Ifølge Verdensdagen for psykisk helse handler god psykisk helse om motstandskraft (1). Motstandskraft i deg selv er noe man kan bygge ved å holde seg fysisk aktiv. Motstandskraft i omgivelsene er noe man kan bygge ved å bygge sosiale relasjoner og inkluderende miljø.

Det er mange små ting du kan gjøre for å følge opp og være oppmerksom på de rundt deg. Neste gang du er på trening hos oss, vær gjerne litt ekstra oppmerksom på de rundt deg. Et lite smil, et blikk som viser at du anerkjenner de du trener sammen med, kan utgjøre en stor forskjell. Dra med deg en venn, et familiemedlem eller en kollega på trening. Tenk om det var akkurat den aktiviteten de trengte, både psykisk og fysisk! Bli med på en gruppetime en dag du føler deg litt alene og isolert. Svette og slit sammen med andre gir et enormt godt samhold. Ta en kopp kaffe med noen i kaffekroken vår før eller etter trening. Sett av litt tid til å bare prate sammen og være sammen.

Velkommen til Norges triveligste treningssentre

Vi lover å fortsette å være åpen om psykisk helse og prate om hvor viktig det er for folkehelsen. Vi tilbyr en sosial møteplass og vil fortsette å jobbe for å være Norges triveligste treningssentre! Finn ditt nærmeste treningssenter her og se hva senteret kan tilby deg. Velkommen til oss!