Sal med personer som sykler

Hva er wattsykling?

Mange liker å få bekreftet sin treningsinnsats svart på hvitt, men hvilke hjelpemidler bør man bruke for å få dette?

Pulstrening

Mange kjenner etterhvert til å trene ut ifra puls, og har gjerne investert i et pulsbelte eller en pulsklokke. En pulsklokke eller et pulsbelte vil måle hvor mange slag hjertet ditt slår i løpet av et minutt, og når man trener utifra puls jobber man mye med å ligge i gitte pulssoner.  Benytter man pulsmåling som verktøy får man altså vite hvor hardt kroppen jobber under en treningsøkt.

Hva er watt?

Watt er en fysisk måleenhet for effekt. I fysikken defineres det som evnen til å utføre arbeid, hvor 1 hestekraft = 735 watt. Overført til treningsverden vil dette si at ved hjelp av wattmåling vil du få vite hvor stor kraft du produserer når du sykler, hvilken effekt kroppens innsats har. Alt arbeid (også sykling) måles i joule (J), og jo større arbeid du (og sykkelen din) klarer å utføre, desto raskere vil du og sykkelen din bevege dere. Flytter man syklingen utendørs vil den som klarer å produsere mest watt i en oppoverbakke komme først til topps, og evner du å generere mye watt i løpet av kort tid ville du trolig ha vunnet en spurt.

Pulsmåling + wattmåling

Mens puls forteller deg hvor hardt kroppen din opplever treningen, vil watt fortelle deg hvor godt den faktisk presterer. Kombinerer man puls og watt vil man kunne lese mye om sin fysiske form og om formen forbedrer seg.

Dersom du over en treningsperiode ser at du enten;

  1. Kjører med samme watt, men pulsen er lavere eller
  2. Kjører med høyere watt, men med samme puls

…da kan du være rimelig sikker på at formen din har blitt bedre!

iQniter

På flere av våre sentre benytter vi pulssystem iQniter i spinningsalen. Med dette pulssystem får du etter hver treningsøkt tilsendt en rapport på din epost. Markert med gult ser du her gjennomsnittswatt og maksimalwatt på treningen, samt snittpuls og makspuls. Ved å sammenligne disse tallene over tid, vil man ha god kontroll på sin form og sin fremgang.

Klar til å sette i gang?

Om du nå er giret på å sette i gang med puls og watt, bør du sjekke hvordan formen din er som utgangspunkt. En fin måte å teste formen på er å kjøre en terskelwatt test. Det danner grunnlaget for å styre treningen og samtidig gir det deg en fin sjekk på formen. Vi gjennomfører slike tester med jevne mellomrom, og ta gjerne kontakt med ditt nærmeste Nr1 Fitness senter for å høre om dette er på agendaen i nærmeste fremtid.

Og du… Om du aller best liker å bare sitte deg på spinningsykkelen og bare nyte den pulserende musikken, tråkkene i pedalen og de motiverende ordene til instruktrøren, så er det også helt okei. Husk at all trening er god trening! 🙂