sko på tredemølle

Viktig informasjon til deg som medlem

Her får du oversikt over restriksjoner på enkelte sentre som følge av tiltak rundt covid-19

 

Vi gleder oss stort over at ingen av våre sentre nå er pålagt stengt. De fleste sentrene våre som nå er åpne følger nasjonale retningslinjer, med det et avstandskrav på minimum 1 meter ved lav/moderat aktivitet og 2 meter ved høy aktivitet. Det er også være tillatt å trene på tvers av kommuner som følger nasjonale regler. Alle våre treningssentre driver smittevernfaglig forsvarlig drift og har sterkt fokus på vask, hygiene og forsvarlig avstand. Se hvilke sentre som følger lokale forskrifter under.

Vi følger nøye med på smittesituasjonen i de enkelte kommuner der vi har sentre, og oppdaterer alle våre medlemmer her dersom noe skulle endre seg. Lenger ned får du oversikt over de sentrene som er åpne med enkelte restriksjoner. Alle våre andre sentre driftes som normalt med gode rutiner for smittevern.

 

Nr1 Fitness Lillestrøm åpnet igjen lørdag 22. mai og lettet på lokale tiltak fra 10. juni

Lillestrøm kommune besluttet 9. juni å lette på de lokale tiltakene i kommunen. Dette innebærer at treningssenteret åpner opp fra 10. juni for medlemmer som er bosatt utenfor Lillestrøm kommune. Nå kan derfor alle trene hos oss igjen! Vi fortsetter å holde strenge smittevernregler på senteret og gleder oss masse til å ønske deg hjertelig velkommen tilbake på trening!

For mer informasjon om tiltakene som gjelder for Lillestrøm kommune, se her. Ta gjerne direkte kontakt med den fine gjengen hos Nr1 Fitness Lillestrøm for mer informasjon om gjenåpningen, enten på Facebook eller ved å bruke kontaktinformasjonen her!

Vi ønsker alle i Lillestrøm hjertelig velkommen tilbake på trening! Tusen takk for at du overholder smittevernreglene våre.

 

Våre sentre i Grenland åpnet igjen fredag 4. juni (Nr1 Fitness i Langesund, Skjelsvik, Stathelle og Skien)

Vi gleder oss over at vi fra 4. juni fikk åpne opp våre treningssentre i Grenland. Kommunene Skien, Porsgrunn og Bamble har nå gått tilbake til nasjonale retningslinjer, med lokale forskrifter. Dette gjelder Nr1 Fitness i Langesund, Skjelsvik, Stathelle og Skien. Klikk deg inn her for å se hva som gjelder i Skien, Porsgrunn eller Bamble.

Treningssentrene er åpne som vanlig, men med et krav om 2 meters avstand til enhver tid. Ta kontakt med de fine folkene på ditt senter på Facebook dersom du ønsker mer informasjon om gjenåpningen. Vi holder dere løpende oppdatert på sosiale medier, og er tilgjengelig dersom det er noe du lurer på.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen tilbake på trening! Tusen takk for at du overholder smittevernreglene våre.

 

Nr1 Fitness Nesbru åpnet igjen 10. mai, og er nå under nasjonale retningslinjer

Asker kommune åpnet opp for treningssentrene 10 mai, etter 15. juni er Asker under nasjonale retningslinjer. Nr1 Fitness Nesbru er derfor åpent for alle medlemmer, også de som bor utenfor Asker kommune. Her er mer informasjon fra kommunen.

Ta kontakt med Nr1 Fitness Nesbru på Facebook dersom du har spørsmål om gjenåpningen.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen tilbake på trening! Tusen takk for at du overholder smittevernreglene våre.

 

Våre treningssentre i Bergen kommune åpnet opp igjen 6. april (med nasjonale tiltak)

Fra og med tirsdag 6. april åpnet vi opp alle våre sentre i Bergen og disse driftes som normalt, med nasjonale tiltak.

Vi ber våre medlemmer om å følge med på sitt senter sin Facebook-side for informasjon, eller ta direkte kontakt med sitt senter ved spørsmål om gjenåpning.

Dette vil være gjeldene fra og med fredag 16. april:

 • Treningssentrene kan brukes av personer bosatt i andre kommuner enn Bergen kommune.
 • Under lav til moderat fysisk aktivitet skal det holdes minst 1 meter avstand, målt fra ansikt til ansikt. Under høy fysisk aktivitet er det 2 meter som gjelder.
 • Gruppetrening er tillatt, på enkelte sentre vil kapasiteten være noe lavere grunnet krav om 1-2 meters avstand mellom deltakerne. Gruppetimer bookes her.
 • Barnepass holder fremdeles stengt.

 

Treningstilbud ved midlertidig nedstenging

Som medlem av Nr1 Fitness har du tilgang til vår fantastiske treningsapp som inneholder:
 • Over 50 ulike gruppetimer (puls, yoga, styrke, zumba, familietrening m.m)
 • Mange ulike treningsøvelser fra våre personlige trenere
 • Konkurranser
 • Chatgrupper, vær sosial med andre medlemmer og ansatte i Nr1 Fitness
 • Måltidsplanlegger
 • Logg, all trening logges i appen og du kan følge med på egen fremgang
 • +++

Appen er tilgjengelig for alle, uavhengig av medlemskap, men tilgangen stoppes ved evt frys av medlemskap. Har du spørsmål om innlogging til appen eller andre app-relaterte spørsmål er du hjertelig velkommen til å sende oss en mail på app@nr1fitness.no

 
Ta vare på hverandre og de dere har rundt dere i denne tøffe tiden, vi gleder oss til å se dere som er berørt av nedstengingen på trening igjen ❤️

Smittevernregler på våre sentre

Du er selv ansvarlig for å overholde våre smittevernregler. Brudd på disse kan føre til utestengelse fra våre sentre.

 • Tren kun hvis du er helt symptomfri.
 • Registrer deg med nøkkelkortet ved ankomst – viktig mtp. smittesporing.
 • Vis hensyn – hold avstand i samsvar med retningslinjer fra myndighetene – 1 meter ved lav/moderat aktivitet og 2 meter ved høy fysisk aktivitet.
 • Krav til avstand gjelder også for personer i samme kohort/husstand, spotting er ikke tillatt.
 • God håndhygiene – husk å vaske hendene godt med såpe og vann før, under og etter trening.
 • Treningshansker skal ikke benyttes da disse ikke kan rengjøres tilstrekkelig under treningsøkten.
 • God apparat- og utstyrshygiene – husk å vaske/tørke av utstyr etter bruk.
 • Garderobe og dusj kan benyttes hvis avstandskrav og andre smittevernråd følges.
 • Vi oppfordrer alle medlemmer til å ankomme senteret ferdig skiftet, slik at vi unngår trengsel i våre garderober.

 

Øvrige tiltak

 • Vi øker fokus på renhold – i tillegg til renholdspersonell vil også våre ansatte vaske, og desinfisere overflater og treningsutstyr hyppig.
 • Vi reduserer antall deltakere på gruppetimer for å sikre tilstrekkelig avstand mellom deltakerne, 1-2 meter.
 • Vi setter opp lengre pauser mellom gruppetimer, dette for å unngå trengsel mellom timene og for å kunne desinfisere utstyr og sal
 • Desinfeksjonsmiddel er plassert rundt på sentrene
 • Vi øker bemanningen på våre fullskala sentre, våre ubemannede sentre vil være delvis bemannet. I tillegg blir det hyppigere kontroller på våre sentre, og økt vakthold på ubemannede sentre.
 • Økt avstand mellom enkelte apparater for å sikre avstand, der det evt. ikke er mulig vil noen apparater bli stengt av
 • Barnepass på sentre som har dette holdes stengt inntil videre, dette gjøres da det ikke er mulig å opprettholde retningslinjene om å holde avstand.