timeplaner

Infoside smitteverntiltak

Smittevernregler på våre sentre

Du er selv ansvarlig for å overholde våre smittevernregler. Brudd på disse kan føre til utestengelse fra våre sentre.

 

 • Tren kun hvis du er helt symptomfri.
 • Registrer deg med nøkkelkortet ved ankomst – viktig mtp smittesporing.
 • Vis hensyn og hold avstand i samsvar med retningslinjer fra myndighetene – 1 meter ved lav til moderat aktivitet og 2 meter ved høy fysisk aktivitet.
 • Krav til avstand gjelder også for personer i samme kohort/husstand, spotting er ikke tillatt.
 • God håndhygiene – husk å vaske hendene godt med såpe og vann før, under og etter trening.
 • Treningshansker skal ikke benyttes da disse ikke kan rengjøres tilstrekkelig under treningsøkten.
 • God apparat- og utstyrshygiene – husk å vaske/tørke av utstyr etter bruk.
 • Garderobe og dusj kan benyttes hvis avstandskrav og andre smittevernråd følges.
 • Vi oppfordrer alle medlemmer til å ankomme senteret ferdig skiftet, slik at vi unngår trengsel i våre garderober.

 

Øvrige tiltak

 • Vi har økt fokus på renhold – i tillegg til renholdspersonell vil også våre ansatte vaske, og desinfisere overflater og treningsutstyr hyppig.
 • Vi har redusert antall deltakere på gruppetimer for å sikre tilstrekkelig avstand mellom deltakerne, 1-2 meter.
 • Vi har satt opp lengre pauser mellom gruppetimer, dette for å unngå trengsel mellom timene og for å kunne desinfisere utstyr og sal.
 • Desinfeksjonsmiddel er plassert rundt på sentrene
 • Vi øker bemanningen på våre fullskala-sentre, våre ubemannede sentre vil være delvis bemannet. I tillegg blir det hyppigere kontroller på våre sentre, og økt vakthold på ubemannede sentre.
 • Økt avstand mellom enkelte apparater for å sikre avstand, der det evt. ikke er mulig vil noen apparater bli stengt av
 • Barnepass på sentre som har dette holdes stengt inntil videre, dette gjøres da det ikke er mulig å opprettholde retningslinjene om 1-2 meters avstand.

Har du lokale spørsmål ber vi deg ta kontakt med din senters side på Facebook, alle våre sentre har egne sider på Facebook og svarer på henvendelser innen kort tid.

Velkommen på trening – vis hensyn og ta vare på hverandre!