Infoside smitteverntiltak og gjenåpning av medlemskap

Medlemskap og medlemsbetingelser

Ditt medlemskap vil bli åpnet automatisk (dersom det har vært fryst under stengingen av sentrene våre), og nøkkelkortet vil fungere fra åpningsdato. Våre vanlige medlemsbetingelser vil være gjeldende, også ved frys av medlemskap eller oppsigelse. Medlemsbetingelsene finner du her

Er du i risikogruppen, eller har andre særskilte årsaker til at du ikke kan benytte deg av medlemskapet ditt, kan dette unntaksvis gjelde som grunnlag for frys. Ta kontakt med ditt senter for mer informasjon rundt søknad om frys. For å få innvilget søknad om frys må det kunne fremlegges dokumentasjon.

Vi er svært glad for at mange har støttet oss gjennom denne tøffe perioden. Det er viktig at alle som har mulighet til det opprettholder sine medlemskap også i tiden fremover. Tusen takk for støtten nå, og i fremtiden! Vi skal gjøre det vi kan for å opprettholde et godt treningstilbud til våre medlemmer, og gleder oss til veien videre sammen med dere.

Har dere lokale spørsmål ber vi dere ta kontakt med deres senters side på Facebook, alle våre sentre har egne sider på Facebook og svarer på henvendelser innen kort tid.

Smittevernsregler på våre sentre

Du er selv ansvarlig for å overholde våre smittevernsregler. Brudd på disse kan føre til utestengelse fra våre sentre.

 • Tren kun hvis du er helt symptomfri
 • Registrer deg med nøkkelkortet ved ankomst – viktig mtp smittesporing
 • Vis hensyn – hold avstand i samsvar med retningslinjer fra myndighetene – 1 meter ved moderat fysisk aktivitet, 2 meter ved hard fysisk aktivitet
 • God håndhygiene – husk å vaske hendene godt med såpe og vann før, under og etter trening
 • God apparat- og utstyrshygiene – husk å vaske/tørke av utstyr etter bruk
 • Garderobe og dusj kan benyttes hvis avstandskrav på minst 1 meter og andre smittevernråd følges
 • Vi oppfordrer alle medlemmer til å ankomme senteret ferdig skiftet, slik at vi unngår trengsel i våre garderober

Øvrige tiltak

 • Vi øker fokus på renhold – I tillegg til renholdspersonell vil også våre ansatte vaske, og desinfisere overflater og treningsutstyr hyppig.
 • Vi reduserer antall deltakere på gruppetimer for å sikre tilstrekkelig avstand mellom deltakerne. 1 meter ved lavintesitetstrening, 2 meter ved høyintensitet.
 • Vi setter opp lengre pauser mellom gruppetimer, dette for å unngå trengsel mellom timene og for å kunne desinfisere utstyr og sal
 • Desinfeksjonsmiddel er plassert rundt på sentrene
 • Vi øker bemanningen på våre fullskala sentre, våre ubemannede sentre vil være delvis bemannet. I tillegg blir det hyppigere kontroller på våre sentre, og økt vakthold på ubemannede sentre.
 • Økt avstand mellom enkelte apparater for å sikre avstand, der det evt. ikke er mulig vil noen apparater bli stengt av
 • Barnepass på sentre som har dette holdes stengt inntil videre, dette gjøres da det ikke er mulig å opprettholde retningslinjene om 1 meters avstand.

Velkommen tilbake på trening – vis hensyn og ta vare på hverandre!