Nr1 Fitness Lillestrøm

Ditt treningssenter i Lillestrøm

Fra og med 01. november vil Nr1 Fitness overta driften av Prestasjonssenteret i Lillestrøm. Vi gleder oss stort over å være på plass i Lillestrøm, og ser frem til å bli kjent med både nye og eksisterende medlemmer. 

Omprofileringen av senteret starter innen kort tid, og senteret vil ha nyåpning lørdag 05. januar 2019. Informasjon og oppdateringer vil komme fortløpende, og er du allerede medlem hos oss, kan du lese om en del av endringene under :) 

 

Viktig melding til våre medlemmer!

Fra og med 01. november 2018 vil treningssenterkjeden Nr1 Fitness drifte og eie treningssenteret som frem til i dag har blitt driftet under navnet Prestasjonssenteret. Nr1 Fitness har kjøpt utstyret og medlemsavtalene, og vil fra og med 01. november være ansvarlig driver.

 

Hva vil dette medføre for deg som medlem?

Din medlemsavtale/kontrakt vil fortsatt være gjeldende og fortsetter som normalt. Senteret vil både driftes og holdes åpent som normalt fra og med overtakelsesdatoen.

 

Nyåpning 05. januar 2019!

Selv om Nr1 Fitness overtar 01. november 2018, vil senteret ikke bli et fullverdig Nr1 Fitness senter før januar 2019. Frem til januar vil senteret gradvis forbedre treningstilbudet for dere medlemmer. Det vil også i denne perioden foretas service på utstyr, nødvendige oppgraderinger og nyinvesteringer av utstyr, oppussing av resepsjonsområdet og garderober. Alt dette skal gjøres på en mest mulig skånsom måte for dere medlemmer. Senteret vil holdes åpent under hele denne perioden, men vi ber om forståelse for at det enkelte dager vil være noe rot og støy, samt periode med stengte garderober.

Samtlige ansatte skal også gjennom kurs før senteret kan bli et fullverdig Nr1 Fitness senter. Den 05.januar inviterer vi til fest på senteret, når senteret offisielt blir Nr1 Fitness! Mer info kommer.

 

Du kan nå få redusert pris

Nr1 Fitness ønsker å tilby kvalitetstrening til en rimelig pris. Vår pris i Lillestrøm vil fra 01.01.2019 ligge på kr 399 per mnd ved inngåelse av 12 mnd medlemskap. Ønsker du å resignere din avtale, får du altså månedspris på 399,- fra 01.01.2019. Du kan resignere avtalen din for nye 12 mnd, uavhengig av om du har bindingstid igjen på din eksisterende avtale. Ny avtale vil da erstatte eksisterende avtale. Ønsker du å fornye avtale din kan du gjøre dette ved å oppsøke vår resepsjon. Nye medlemmer kan også melde seg inn her.

 

Melding fra konsernsjef, Trygve Amundsen

Kjære alle medlemmer!

Vi er svært glad for at vi har lykkes med å komme til enighet om å overta Prestasjonssenteret. Vi ønsker å takke huseier som har vært med på å legge forholdene til rette for at vi skal kunne skape et solid og bærekraftig senter i lokalene. Vi har inngått en lang husleieavtale med huseier slik at senteret kan drives stabilt de neste 10 årene. Jeg er klar over at senteret har skiftet eiere flere ganger de siste årene. Gjennom samtaler med senterets ledelse, ansatte og medlemmer, har vi fått tilbakemeldinger om at dere medlemmer har blitt lovet flere oppgraderinger og fornyelser på sentret. Av ulike årsaker som vi ikke har kjennskap til, har disse lovnadene ikke blitt holdt. Jeg vil personlig garantere dere at vi vil gjennomføre de endringer vi anser som nødvendige, og vi kommer til å gjøre noen endringer vi håper dere vil sette stor pris på. Vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet med å skape et enda bedre senter og å gi dere medlemmer et enda bedre treningstilbud. Mer informasjon kommer fortløpende.

Vår visjon er å skape Norges triveligste treningssentre. Vi har derfor stort fokus på å skape et godt miljø blant våre medlemmer og ansatte. For oss er det svært viktig at du som medlem synes det er trivelig og motiverende å komme til oss.Vår misjon er «Vi bryr oss». Vi ønsker at du skal lykkes med dine målsetninger. For oss er det derfor viktig at vi er en god støttespiller der vi kan bidra med kunnskap og inspirasjon slik at du lykkes med dine treningsvaner.Dette er våre klare forventinger til oss selv. Vi vil jobbe hardt hver eneste dag for å oppnå vår visjon og misjon. Vi håper vi vil lykkes med dette og at dere blir godt fornøyde medlemmer hos oss i Lillestrøm.
 

Vi ønsker deres ærlige tilbakemeldinger

For at vi skal bli bedre trenger vi deres ærlige tilbakemeldinger. Send oss gjerne dine tanker på lillestrom@nr1fitness.no

 

Mvh
Trygve Amundsen
Konsernsjef, Nr1 Fitness

Kontakt

Nr1 Fitness Lillestrøm
Elvesvingen 23
2003 Lillestrøm

Tlf: 55 16 57 00
E-post: lillestrom@nr1fitness.no

Betjente åpningstider:

  • Mandag 06.00 - 22.00
  • Tirsdag 06.00 - 22.00
  • Onsdag 06.00 - 22.00
  • Torsdag 06.00 - 22.00
  • Fredag 06.00 - 20.00
  • Lørdag 09.00 - 17.00
  • Søndag 10.00 - 18.00

Våre personlige trenere