Livea Xpress kurs høsten 2021

Livea Xpress er eit intensivt kurs som går over 8 veker. To gonger i veka treffes grupper på 3-6 personar for felles trening med PT (Personlig trenar).

I tillegg til treningsøktene i gruppe, vil deltakerne få innføring i ulike treningsformar og teknikkar, og i korleis man velger rette matvarer for å sikre ein sunn, stabil vekt. Som ein del av kurset er det òg lagt inn korte teoretiske leksjoner, samt ein butikkrunde. Butikkrunden gjeres på ein lokal butikk, der man har ein gjennomgong av anbefalte og mindre gunstige matvarer og korleis lese på ein varedeklarasjon. På denne måten vil det vere lettare for deg som deltakar å sette teori ut i praksis når du skal handle mat i fremtida.

Deltakerne vil få tilpassa kostplanar, som vil bestå av ein kombinasjon av vanlig, sunn mat og Liveas LCD-produkter.

Pris: 4990,-
Varighet: 8 veka, 2 x i veka
Oversikt kurs: 
Oppstart av nytt kurs 4. oktober. kl.slett for dette kurset vil vere 12.00 – 13.00 (rolig tidsrom på senteret)
For mer informasjon, sjekk ut www.livea.no eller kontakt vår Livea ansvarlig Linda på tlf: 451 98 485, mail: linda.vasterlund@nr1fitness.no