toppbilde

Franchise info

Nr1 Fitness Franchise

Vi ekspanderer

Nr1 Fitness skal ha Norges triveligste treningssentre. Vi er allerede godt etablert som en av de største aktørene på Vestlandet, og vi ekspanderer nå til resten av landet. Derfor trenger vi deg som har en drøm om å drive ditt eget treningssenter.

Kanskje driver du allerede et senter men ønsker bedre resultater og lavere kostnader. Vi har et skreddersydd og utprøvd driftskonsept, som har gitt svært gode resultater. Flere av dagens Nr1 Fitness-sentre har tidligere vært enkeltstående treningssentre, og som har opplevd betydelig bedring av resultater etter at de ble en del av Nr1 Fitness-kjeden.

Fordeler

En av de største utfordringene med å drive et treningssenter i dag er de store driftskostnadene. Som en del av Nr1 Fitness vil du kunne få betydeligere lavere kostnader gjennom våre mange storbedriftsavtaler. I tillegg får du tilgang til ferdigprodusert markedsmateriell og driftsmaler.

Vi vet at bra utstyr er forbundet med store investeringer. Gjennom vårt datterselskap, Fitnessline, sørger vi for reduserte kostnader i forbindelse med oppstart av nytt senter, så vel som ved behov for nytt utstyr.

Å drive et treningssenter i dag innebærer tøff konkurranse. Medlemsprisene blir stadig lavere, og disse alene er ikke nok for å drive med godt overskudd. Vi er derfor avhengig av betydelig mersalg. Vi har en stor og systematisk satsning mot personlig trener-tjenester og vårt eget livsstilskonsept, Livea. I tillegg til gode avtaler med produktleverandører, gir disse tjenestene grunnlag for større omsetning.

Summen av fordelene man får gjennom å være en del av Nr1 Fitness-kjeden, kan gi store økonomiske fortrinn for ditt senter.

Utvikling

Treningsbransjen er i stadig utvikling, og det er økt fokus på kvalitet og kompetanse. Gjennom Nr1 Fitness Akademiet har vi mulighet til å kvalitetssikre våre ansattes kompetanse, samtidig som vi gir de ansatte muligheten for å videreutvikle seg.  Vi arrangerer eventer for våre medarbeidere, i tillegg til jevnlige møter for alle senterlederne. For oss er det viktig at både ansatte, ledere og eiere føler seg inkludert og ivaretatt.

Vår visjon er å drive Norges triveligste treningssentre.
Vår misjon…. vi bryr oss! 

 

Kontakt administrerende direktør for Nr1 Fitness, Trygve Amundsen, for mer informasjon om vårt franchise konsept. Tlf: 986 79 223