trening

årlig administrasjonsgebyr og prisjustering

Årlig administrasjonsgebyr og prisjustering 2020

Kjære Nr1 Fitness medlem!

Siden Nr1 Fitness ble etablert i 2008 har vi hatt priser på medlemskap på henholdsvis kr 399 (ordinært medlemskap) og kr 369 (student/pensjonist) per mnd. På disse 12 årene har vi ikke hatt noen prisjustering på medlemskap hos oss, til tross for at våre driftskostnader årlig blir justert i henhold til konsumprisindeksen.
Skulle vi gjort prisjustering i henhold til konsumprisindeksregulering fra 2008 ville prisen for medlemskap ved Nr1 Fitness vært 26,5 % høyere enn hva den er i dag, noe som tilsvarer en månedspris på henholdsvis kr 504,64, og kr 466,70,- per mnd.

Ny pris
Fra 1. februar 2020 justerte vi opp prisen på medlemskap for nye medlemmer fra kr 399/369 per mnd til kr 449/419 per mnd. For oss er det viktig å ha rimelige priser slik at flest mulig kan trene hos oss, vi har derfor ikke økt prisene våre tilsvarende konsumprisindeksregulering fra 2008. Selv etter prisjusteringen vil vi fortsatt være blant de rimeligste fullskala aktørene i bransjen.

NB! Prisøkningen gjelder kun på våre fullskalamedlemskap. Er du medlem/melder du deg inn ved et Xpress-senter vil din medlemspris forbli uendret (kr 275). Om du har et oppgradert medlemskap som gir deg tilgang til samtlige sentre (kr 369/399) vil imidlertid denne prisen også bli justert. 

Klikk her for å se på konsumprisindekskalkulatoren

Fra 20. mars 2020 øker vi prisen på medlemskap for eksisterende medlemmer til kr 449/419 mnd. Dette gjelder ikke deg som fremdeles er i bindingstid, du vil beholde din nåværende pris til bindingstidens utløp.
Dersom du har et annet medlemskap/avtale enn ordinærmedlemskap og student/pensjonist (eks familiemedlemskap, offshoremedlemskap, bedriftsavtale) vil prisen justeres oppmed kr 50 per mnd. (50,-/per person familiemedlemskap)

Årlig administrasjonsgebyr

Når du melder deg inn ved et Nr1 Fitness senter betaler du et årlig administrasjonsgebyr på kr 250. Dette gebyret trekkes normalt den 25. mars hvert år. Er du inne i ditt første treningsår ved Nr1 Fitness vil ikke dette trekket gå igjen før du har gått ut din bindingstid.
(Melder du deg feks inn i mai har du kun vært medlem i 10 mnd når vi kommer til mars, og trekket skal gå. Du vil dermed ikke bli belastet for nytt administrasjonsgebyr før 25. mars det påfølgende år).

Hvorfor årlig administrasjonsgebyr?

På Nr1 Fitness ønsker vi å tilrettelegge for at våre medlemmer skal få trene når det passer dem best. Alle våre sentre er enten langtidsåpne eller døgnåpne, som igjen innebærer at sentrene står ubemannet store deler av døgnet. Som et ledd i våre sikkerhetsrutiner er det installert overvåkningsutstyr på alle våre sentre, i tillegg utføres daglige kontrollrunder av vekterselskap.
For å kunne opprettholde disse sikkerhetstiltakene innførte vi i 2016 et årlig administrasjonsgebyr for våre kunder.

Har du ytterligere spørsmål vedrørende administrasjonsgebyret, vennligst ta kontakt med daglig leder ved ditt treningssenter.