Trening av hjernen

Trening av hjernen

Visste du at hjernen din påvirkes mye av fysisk aktivitet? Det er nemlig ikke bare kroppen du trener når du er fysisk aktiv, du trener også hjernen! Hjernen påvirkes av både gener og miljø, og kan endres og utvikles ved at du aktivt trener den. Trening kan styrke de aller fleste av hjernefunksjonene våre, og rett og slett gi deg et bedre liv! Listen over argumenter for å være fysisk aktiv er lang, men det beste argumentet er kanskje effekten det har på hjernen din.

Hjernen styrkes av fysisk aktivitet

Omtrent alle områdene i hjernen styrkes når man er fysisk aktiv. Det er godt dokumentert at fysisk aktivitet reduserer risikoen for blant annet demens, depresjon og diabetes type 2. Det er mye som tyder på at trening i tillegg kan gjøre deg mer oppmerksom, mindre stresset og mer intelligent, og gi deg bedre hukommelse. Dette skjer fordi deler av hjernen faktisk kan vokse seg større når man er fysisk aktiv. Blodtilførselen øker, man får flere koblinger mellom nervene og nye nerveceller dannes i noen tilfeller. Hjernen er avhengig av fysisk aktivitet for å fungere optimalt. Og en frisk hjerne kan gi deg et langt og bedre liv! [1][2][3]

Det er imidlertid viktig å understreke at trening ikke alltid påvirker alles hjerne i like stor grad. Noen vil være mer genetisk disponert for ulike sykdommer, som derfor kan oppstå til tross for en sunn og aktiv livsstil. [2]

Trening er også godt dokumentert som behandling av ulike sykdommer og tilstander som rammer hjernen. Regelmessig fysisk aktivitet bedrer funksjonsnivå og livskvalitet hos blant annet parkinsonpasienter. Det er sterk konsensus om at blant annet et lavterskel treningstilbud er et viktig grep til personer rammet av ulike nevrologiske tilstander. [4]

Trening av hjernen – Gruppetrening

Hvor mye trening styrker hjernen din?

Det er heldigvis ikke så mye som skal til for å påvirke hjernen din positivt! Trening har størst effekt på hjernen når man går fra en inaktiv til en aktiv livsstil. Og de aller fleste vil oppleve at hjernen blir påvirket allerede fra første treningsøkt. Grunnen til dette er at når man trener, frigjøres det blant annet endorfiner. Endorfiner gjør at du føler mindre smerte og gir en ekstra lykkefølelse [5]. Det er dette som gjør at du føler deg oppstemt og glad etter en treningsøkt. Denne lykkefølelsen kan brukes som motivasjon for å komme deg på neste treningsøkt og starter treningen av hjernen umiddelbart.

Men den langvarige effekten trening har på hjernen din kommer først når du holder deg fysisk aktiv over tid. Men hvor mye må man trene? Et godt utgangspunkt vil være å holde Helsedirektoratets råd for fysisk aktivitet som et minimum i uken. [6] Det er anbefalt at voksne er fysisk aktive i minst 150 minutter med moderat intensitet eller 75 minutter med høy intensitet per uke. Dersom du trener med høy intensitet, når du målet med kun 30 minutter, 3 ganger i uken – inkludert 5 minutter oppvarming!

Det er viktig å understreke at all fysisk aktivitet er bedre enn ingen fysisk aktivitet. Legg målet ditt på et overkommelig nivå, og heller øk nivået når du er klar for det. Dersom du klarer å være mer fysisk aktiv enn rådet til Helsedirektoratet, gir det ytterligere helsegevinst. Husk på pulsen når du er fysisk aktiv – puster du raskere enn vanlig, vil dette kvalifisere som trening. Intensiteten øker i takt med pusten.

Trening av hjernen – Utetrening

Trening av hjernen med Nr1 Fitness

Du er hjertelig velkommen til å trene hjernen din hos Nr1 Fitness! Vårt brede treningstilbud sikrer at du kan bli mer fysisk aktiv, uansett utgangspunkt og nivå. Vi har personlige trenere som kan hjelpe deg å komme i gang, og mange med bred erfaring med trening som behandling av ulike tilstander og sykdommer. Vi kan også tilby et stort utvalg gruppetimer på mange av sentrene våre – med endorfin-garanti! Høres dette interessant ut? Meld deg inn helt enkelt her eller bruk knappen under. Du kan også ta kontakt med ditt nærmeste treningssenter for mer informasjon. Velkommen til Norges triveligste treningssentre!