toppbilde

Bedriftstrening

Bedriftstrening

Trening og aktivitet gir friskere ansatte!

Stadig flere bedrifter ser nytten av å investere i helse og velvære for sine ansatte.

Teorien er enkel: Klarer man å motivere ansatte til mer fysisk aktivitet og en sunnere livsstil, vil bedriften få mer effektive ansatte, lavere sykefravær og et mer positivt arbeidsmiljø!

For å sette teori ut i praksis er det viktig med kompetente fagfolk som kan legge opp til en helhetlig bedriftsstrategi rundt trening og fysisk aktivitet. Strategien må både ta hensyn til den enkelte medarbeider og bedriften som helhet. Økt fokus på trening og helse må oppleves som et positivt innslag i arbeidshverdagen og ikke som et påtvunget tiltak. Nr1Fitness har lang erfaring i å tilrettelegge for økt fokus på trening og helse i bedrifter.

Ta kontakt med oss for spørsmål eller for å avtale et uforpliktende bedriftsbesøk på post@nr1fitness.no