Godt voksen: Styrketrening for eldre

Godt voksen-timer

Godt voksen-timer

Disse timene har lavere musikk, roligere tempo og øvelser tilpasset en voksen kropp. Her vil man møte stor variasjon i musikk, med både klassikere, gammel musikk og ny musikk som passer målgruppen. Instruktør vil tilpasse både generelle utfordringer og motivere deltakerne til å lytte og justere hver øvelse til sin kropp. Disse timene kan enten stå alene med kun styrke, kondisjon eller balanse, eller satt sammen innenfor den enkelte treningstimen. Her varierer de ulike sentrene på timene.

 


Godt voksen-timene vi tilbyr hos Nr1 Fitness

 

Godt voksen dans

Denne timen tar fram gode sanger man gjerne gjenkjenner slik at kropp og smil kan få lov å nyte musikken. Her danser vi én og én låt, med kort pause mellom hver dans. Hver dans vil vi holde over tid, og gjerne ta opp igjen tidligere danser innimellom. Timen varierer i lengde mellom 30 og 45 minutter og inneholder både oppvarming, hoveddel og nedtrapping med lett strekk. Vi bruker ingen utstyr på denne timen.

 

Godt voksen dans/styrke

Denne timen er delt i to, med dans før styrkedelen. Du vil møte gode sanger du kanskje gjenkjenner slik at kropp og smil kan få nyte musikken. Her danser vi én og én låt, med kort pause mellom hver dans. Hver dans vil vi holde over tid, og gjerne ta opp igjen tidligere danser innimellom. På styrkedelen vil vi variere med utstyr, alt fra egen kroppsvekt og matte til manualer og strikk. Styrke er viktig for beskyttelse i fall og det å reise seg fra gulv eller ulike sittestillinger. Timen varierer i lengde mellom 45 og 60 minutter og inneholder både oppvarming, hoveddel og nedtrapping med lett strekk.

 

Godt voksen dans/balanse

Denne timen er delt i to, med dans før balansedelen. Du vil møte gode sanger du kanskje gjenkjenner slik at kropp og smil kan få nyte musikken. Her danser vi en og en låt, med kort pause mellom hver dans. Hver dans vil vi holde over tid, og gjerne ta opp igjen tidligere danser innimellom. På balansedelen vil vi variere øvelser og utfordre kontakten med kroppen. Balanse er ferskvare og svært viktig for å unngå fall og skader. Timen varierer i lengde mellom 45 og 60 minutter og inneholder både oppvarming, hoveddel og nedtrapping med lett strekk.

 

Godt voksen aerobic

På denne timen lager vi en serie av bevegelser som vi utvikler i takt med musikken. Hvert program vil ha sine steg basert på grunnsteg fra aerobic. Her tar vi ett og ett steg og lager en koreografi tilpasset målgruppen. Hvert program holdes over tid for å bli trygg i stegene. Timen varierer i lengde mellom 30 og 45 minutter og inneholder både oppvarming, hoveddel og nedtrapping med lett strekk. Vi bruker ingen utstyr på denne timen.

 

Godt voksen aerobic/styrke

Denne timen er delt i to, med aerobic før styrkedelen. På denne timen lager vi en serie av bevegelser som vi utvikler i takt med musikken. Her tar vi ett og ett steg og lager en koreografi tilpasset målgruppen. Hvert program holdes over tid for å bli trygg i stegene. På styrkedelen vil vi variere med utstyr, alt fra egen kroppsvekt og matte til manualer og strikk. Styrke er viktig for beskyttelse i fall og det å reise seg fra gulv eller ulike sittestillinger. Timen varierer i lengde mellom 45 og 60 minutter og inneholder både oppvarming, hoveddel og nedtrapping med lett strekk.

 

Godt voksen aerobic/balanse

Denne timen er delt i to, med aerobic før balansedelen. På denne timen lager vi en serie av bevegelser som vi utvikler i takt med musikken. Her tar vi ett og ett steg og lager en koreografi tilpasset målgruppen. Hvert program holdes over tid for å bli trygg i stegene. På balansedelen vil vi variere øvelser og utfordre kontakten med kroppen. Balanse er ferskvare og så viktig for å unngå fall og skader. Timen varierer i lengde mellom 45 og 60 minutter og inneholder både oppvarming, hoveddel og nedtrapping med lett strekk.

 

Godt voksen puls

Denne timen tar fram gode sanger man gjerne gjenkjenner slik at kropp og smil kan få lov å nyte musikken og pulsen som øker. Her tilpasser vi bevegelser til en og en låt, med kort pause mellom hver låt. Her tar vi ett og ett steg og lager et program tilpasset målgruppen. Hvert program holdes over tid for å bli trygg i stegene og kjenne utvikling. Timen varierer i lengde mellom 30 og 45 minutter og inneholder både oppvarming, hoveddel og nedtrapping med lett strekk. Vi bruker ingen utstyr på denne timen.

 

Godt voksen puls/styrke

Denne timen er delt i to, med puls før styrkedelen. Denne timen tar fram gode sanger man gjerne gjenkjenner slik at kropp og smil kan få lov å nyte musikken og pulsen som øker. Her tilpasser vi bevegelser til en og en låt, med kort pause mellom hver låt. Hvert program holdes over tid for å bli trygg i stegene og kjenne utvikling. På styrkedelen vil vi variere med utstyr, alt fra egen kroppsvekt og matte til manualer og strikk. Styrke er viktig for beskyttelse i fall og det å reise seg fra gulv eller ulike sittestillinger. Timen varierer i lengde mellom 45 og 60 minutter og inneholder både oppvarming, hoveddel og nedtrapping med lett strekk.

 

Godt voksen puls/balanse

Denne timen er delt i to, med puls før balansedelen. Denne timen tar fram gode sanger man gjerne gjenkjenner slik at kropp og smil kan få lov å nyte musikken og pulsen som øker. Her tilpasser vi bevegelser til en og en låt, med kort pause mellom hver låt. Hvert program holdes over tid for å bli trygg i stegene og kjenne utvikling. På balansedelen vil vi variere øvelser og utfordre kontakten med kroppen. Balanse er ferskvare og så viktig for å unngå fall og skader. Timen varierer i lengde mellom 45 og 60 minutter og inneholder både oppvarming, hoveddel og nedtrapping med lett strekk.

 

Godt voksen puls/styrke/balanse

Denne timen er delt i tre, med puls før styrke og balanse delen. Her tar vi fram gode sanger man gjerne gjenkjenner så kropp og smil kan få lov å nyte musikken og pulsen som øker. Her tilpasser vi bevegelser til en og en låt, med kort pause mellom hver låt. Hvert program holdes over tid for å bli trygg i stegene og kjenne utvikling. På styrkedelen vil vi variere med utstyr, alt fra egen kroppsvekt og matte til manualer og strikk. Styrke er viktig for beskyttelse i fall og det å reise seg fra gulv eller ulike sittestillinger. På balanse delen vil vi variere øvelser og utfordre kontakten med kroppen. Balanse er ferskvare og så viktig for å unngå fall og skader. Timen varierer i lengde mellom 45 og 60 minutter og inneholder både oppvarming, hoveddel og nedtrapping med lett strekk.

 

Godt voksen styrke/balanse

Denne timen er delt i to, med styrke før balansedelen. På styrkedelen vil vi variere med utstyr, alt fra egen kroppsvekt og matte til manualer og strikk. Styrke er viktig for beskyttelse i fall og det å reise seg fra gulv eller ulike sittestillinger. På balanse delen vil vi variere øvelser og utfordre kontakten med kroppen. Balanse er ferskvare og så viktig for å unngå fall og skader. Timen varierer i lengde mellom 30, 45 og 60 minutter og inneholder både oppvarming, hoveddel og uttøying.

 

Godt voksen MILD kondisjon/styrke int.

Denne timen er delt inn i intervaller, hvor vi veksler mellom øvelser for kondisjon og styrke.  Denne timen er mild og du vil møte god musikk og motiverende instruktører som tilpasser steg og belastning til målgruppen. Her tilpasser vi bevegelser til en og en låt, med kort pause mellom hver låt. Hvert program holdes over tid for å bli trygg i stegene og kjenne utvikling. Her vil vi variere med utstyr, alt fra egen kroppsvekt og matte til manualer og strikk. Man har alt utstyr tilgjengelig fra start. Timen varierer i lengde mellom 45 og 60 minutter og inneholder både oppvarming, hoveddel og nedtrapping med lett strekk.

 

Godt voksen styrke

Dette er en ren styrketime, tilpasset godt voksne deltakere. Vi varierer utstyr, alt fra egen kroppsvekt og matte til manualer og strikk. Alle har sin plass med sitt utstyr som man bruker gjennom timen. Styrke er viktig for beskyttelse i fall og det å reise seg fra gulv eller ulike sittestillinger. Timen varierer i lengde mellom 30 og 45 minutter og inneholder både oppvarming, hoveddel og nedtrapping med lett strekk. 

 

Godt voksen balanse

Dette er en ren balansetime, tilpasset godt voksne deltakere. Vi varierer øvelser og utfordrer kontakten med kroppen. Instruktør vil inspirere hver enkelt deltaker til å tilpasse øvelser til sin kropp og dagsform. Balanse er ferskvare og så viktig for å unngå fall og skader. Timen varierer i lengde mellom 30 og 45 minutter og inneholder både oppvarming, hoveddel og nedtrapping med lett strekk.

 

Godt voksen spinn

Dette er en ren sykkeltime, tilpasset godt voksne deltakere. Man kan bruke både joggesko og sykkelsko på hver sykkel og instruktør hjelper deg med innstilling på sykkel. Vi vil veksle mellom og stå og sitte på sykkelen, og instruktør vil oppmuntre hver enkelt deltaker til å kjenne etter på sin kropp og dagsform, og det er helt ok om man bare vil sitte. Hvert program vil holdes over tid, og gjennom året vil vi variere musikk og måten vi setter sammen programmet. Her kan du styre egen belastning i møte med intervaller, deilige sletter og bakker. Timen varierer mellom 30 og 45 minutter og inneholder både oppvarming, hoveddel og nedtrapping med lett strekk. 

 

Godt voksen sirkel

Dette er en time hvor vi jobber på stasjoner rundt om i rommet. Instruktør lager klar stasjoner og vi flytter oss rundt når vi er ferdige med en øvelse. Her jobber vi på tid, og har pauser mellom hver stasjon. Denne timen vil variere med utstyr, alt fra egen kroppsvekt og matte, til strikk, manualer og kasser. Vi veksler mellom kondisjon og styrke i hvert program, og ett program holdes over tid for å bli trygg i hver øvelse og kjenne utvikling. Instruktør vil veilede, tilpasse og inspirere til å fullføre hver runde i sitt tempo og med god teknikk. Timen vil variere i lengde mellom 30, 45 og 60 minutter og inneholder både oppvarming, hoveddel og nedtrapping med lett strekk. 

 

Godt voksen pace-sirkel

Dette er en time hvor vi jobber på PACE apparater rundt om i rommet. Hvert apparat har en bevegelse og vi følger en gitt tid på hver arbeidsperiode. Mellom hver øvelse skifter vi apparat og instruktør veileder hver enkelt øvelse. Du velger selv tempo og vi varierer antall runder etter hvor lang timen er. Her er fokus på god teknikk og tips om utførelse av hver øvelse. Timen kan holdes både som 30 og 45 minutter og inneholder både oppvarming, hoveddel og nedtrapping med lett strekk.

 

Godt voksen GÅ mølle/styrke

Denne timen foregår i området med møllene på senteret. Her lager vi stasjoner hvor vi veksler på å bruke møller og gjøre styrke på stasjoner.  En del av gruppen går på mølle etter veiledning om motstand, mens den andre gruppen gjør gitte øvelser. Etter 3-5 minutter bytter man med den andre gruppen og gjør det samme. Så bytter man igjen til en ny del. Utvalgte styrke øvelser vil brukes over tid, slik at man gjenkjenner disse fra gang til gang. Her er det egne grenser og dagsform som styrer. Timen kan holdes både som 45 og 60 minutter og inneholder både oppvarming, hoveddel og nedtrapping med lett strekk.